Pivotal Response Treatment

Pivotal Response Treatment (PRT)

De afkorting PRT staat voor “Pivotal Response Treatment”. Dit is een gedragstherapie voor jonge kinderen die te weinig gericht zijn op de ander, taal onvoldoende inzetten als communicatiemiddel en niet of weinig initiatief tonen. Met name kinderen met een autisme spectrum stoornis hebben vaak meer moeite in het nemen van initiatief of het maken van spontaan contact met anderen. Hierdoor missen zij belangrijke leermomenten. De sociale communicatie wordt binnen PRT spelenderwijs getraind. Bijvoorbeeld als een kind moet leren oogcontact te maken. Dan wordt eerst de aandacht gevangen (door bijvoorbeeld een geluid), dan wordt het kind uitgelokt tot een initiatief (bijvoorbeeld door het aankijken van de ouders) en vervolgens wordt het kind beloond (bijvoorbeeld met een knuffel). Door dit thuis te blijven herhalen kun je als ouder vaardigheden als oogcontact aanleren. 

Binnen de PRT wordt u getraind in technieken om het contact en de communicatie te verbeteren. Doelen worden op maat gemaakt voor ieder kind. Enkele voorbeelden zijn: de taal-spraakontwikkeling op gang brengen of verder ontwikkelen, goede vragen leren stellen (zoals om hulp vragen), aangeven dat je iets niet wilt en een gesprekje voeren. Tijdens de sessies wordt spelenderwijs aan de doelen gewerkt , waarbij plezier voorop staat.

De PRT kan ingezet worden bij vroegbehandeling (0-6) maar ook in de schoolleeftijd of bij jongeren (12+).

 

Doelen waar de behandeling zich o.a. op kan richten:

 • Woordenschat/ gebarenschat vergroten bij ouder en kind
 • Prikkelverwerking inzichtelijk maken
 • Kijken, wachten en luisteren inzichtelijk maken voor ouders
 • Het stimuleren van oogcontact
 • Het stimuleren van samenspel
 • Het stimuleren van initiatief nemen
 • Het stimuleren van flexibiliteit
 • Het verminderen van angst en het vergroten van zelfvertrouwen

Overige informatie

 • De sessies zijn wekelijks 45-60 min
 • Ouder en kind zijn samen in de ruimte
 • De therapeut neemt contact op met overige betrokkenen voor begeleiding en advies (leerkrachten, pedagogisch medewerkers, logopedist e.a.)

 

Nadine van Ooijen is level III gecertificeerd Pivotal response trainer