Tarieven en vergoedingen

 

Zorg in natura

Nadine van Ooijen is aangemeld bij Stichting Klimkoord een (non) profit koepelorganisatie van gespecialiseerde zelfstandigen die zich richten op zorg voor personen met autisme of AD(H)D.

Via Stichting Klimkoord is vanaf 2018 volledige vergoeding via zorg in natura (ZIN) mogelijk voor kinderen en jongeren in de regio Haaglanden. U heeft hiervoor een verwijzing voor basis GGZ nodig van de huisarts, centrum voor jeugd en gezin (CJG) of sociaal kernteam (SKT).

Als u de verwijzing rond heeft dan neemt u contact op met Stichting Klimkoord en geeft u aan dat u voorkeur uitgaat naar  zorgaanbieder Nadine van Ooijen

Nadine van Ooijen zal vervolgens contact met opnemen voor het plannen van een intake/kennismakingsgesprek.

 

Persoons Gebonden Budget (PGB)

Op basis van de jeugdwet kan Pivotal Response Treatment en/of ouder-kind Therapie ook vergoed worden middels PGB. Een voorwaarde die de gemeente stelt is dat deze zorg niet door al een gecontracteerde instelling gegeven kan worden en dat de behandeling effectief is. U dient zelf het traject van aanvraag te doorlopen. Neemt u hiervoor contact op met het centrum voor jeugd en gezin (CJG) of sociaal kernteam (SKT).

 

Diagnose Behandel Combinatie

Wanneer er sprake is van een DSM 5 classificatie en uw kind onder behandeling is van een vrijgevestigde kinderpsychiater of GZ psycholoog is, kan er een verwijzing voor Pivotal Response Treatment en/of ouder-kind therapie worden afgegeven. De vergoeding is meestal volledig en loopt dan via de diagnose behandel combinatie (DBC). Overlegt u van te voren met de kinderpsychiater of GZ psycholoog.

 

Beroepsregistraties

KvK nummer: 86475746

AGB-code therapeut: 94111247

AGB-code praktijk: 90091278

SKJ registratie: 10006903