Verwijzers

Indicaties

Het doorverwijzen naar Pivotal Response Treatment en Ouder-kind therapie is mogelijk bij de volgende indicaties.

  • Achterstand in taal-spraakontwikkeling
  • Onvoldoende motivatie tot contact
  • Onvoldoende motivatie tot sociale interactie
  • Problemen in de prikkelverwerking 
  • Problemen op het gebied van (samen) spelen
  • Problemen op het gebied van angst en zelfvertrouwen
  • Problemen in ontwikkeling van het jonge kind (slapen)
  • Problemen en onzekerheden ervaren bij het opvoeden van het jonge kind

 

Kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand vormen geen beperking voor PRT en ouder-kind therapie

De PRT en ouder-kind behandeling kunnen ingezet worden bij vroegbehandeling voor het jonge kind.

 

Methodes

- Pivotal Response Treatment (PRT)

- Infant Mental Health (IMH)

- Theraplay elementen